Uç Kelebek Uç | Parmak Oyunu

0
8774

Uç Kelebek Uç | Parmak Oyunu

Pır pırpır uçtu kelebek (iki birbirine kenetlenir parmaklar açılıp kapatılır uçma hareketi yapılır)

Bir o yana bir bu yana dolaştı yoruldu benek.(el sağa sola hareket ettirilir)

-Off..çok yoruldum Bir çiçek bulup konmalıyım

Bir menekşe seslendi;

Kon kelebek Renkli benek yaprağıma kon güzel benek (sağ el başparmağı hareket ettirilir)

Pır pırpır uçtu kondu menekşeye kelebek

Sonra bir ses duydu

Seslenen laleydi

Kon kelebek Renkli benek yaprağıma kon güzel kelebek(sol elin başparmağı hareket ettirilir)

Kelebek çok şaşırdı,Hangi çiçeğe konayım

Menekşe ve lale şöyle demişler;(sol ve sağ elinbaş parmakları hareket ettirilir)

Bir ona bir bana kon kelebek (iki birbirine kenetlenir parmaklar açılıp kapatılır uçma hareketi yapılır)

Pır ona pır bana kon renkli benek

Pır pırpır uçtu kelebek

Önce menekşeye sonra laleye kondu renkli benek (kenetlenen ellerin parmakları oynatılmadan sıkı sıkı tutulur)

(Seçkin TABAR)