Sayılar | Parmak Oyunu

0
11654

Sayılardan ilki 1 (Bir parmak gösterilir. )

Ardından 2 gelir (iki parmak gösterilir. )

Şöyle 3 (Üç parmak gösterilir. )

Şöyle 4-5 Hani bizim 5 kardeş (Elde beş parmak gösterilir. )

5 ten sonra 6 (Altı parmak gösterilir. )

Nerde kahvaltı Kedi kalktı ciğeri yedi (Yedi parmak gösterilir. )

7 den sonra 8 gelir. (Sekiz parmak gösterilir. )