Okul Öncesi Etkinlik Planı | Yönler

0
425

Okul Öncesi Etkinlik Planı | Yönler

Etkinlik Türü: Türkçe, fen, oyun (Bütünleştirilmiş büyük grup etkinliği)

KAZANIM VE GÖSTERGELERİ

Bilişsel Gelişim

Kazanım 2   : Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

Göstergeleri : Gerçek durumu inceler.

Kazanım 10 : Mekanda konumla ilgili yönergeleri uygular.

Göstergeleri: Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir.

Dil Gelişimi

Kazanım 7   : Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar

Göstergeleri:  Sözel yönergeleri yerine getirir.

Kazanım 10 : Görsel materyalleri okur.

Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.

Motor Gelişim

Kazanım 5   : Müzik ve ritm eşliğinde hareket eder.

Göstergeleri: Müzik ve ritm eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.

ÖĞRENME SÜRECİ

Öğretmen, çocuklara sağ-sol, yukarı- aşağı yönlerinden başka yönler de olduğunu söyler. Doğu- Batı, Kuzey- Güney gibi…Yönlerimizi pusula denen aletle, (okulda yoksa, okula pusula getirmeleri istenir) Pusulanın kırmızı oku daima kuzeyi gösterir.  Güneşten faydalanarak, (Sabah Güneş doğduğunda, Güneş’e doğru dönüp kollarımızı açalım. Önümüz doğu, arkamız batı, sağımız güney, solumuz da kuzey olur.)

(Sağ kolumuzu Güneş’in doğduğu yöne uzatırsak sağ kolumuz doğu, sol kolumuz batı, önümüz kuzey, arkamız ise güney olur.)
( Sol kolumuzu Güneş’in doğduğu yöne uzatırsak sol kolumuz doğu, sağ kolumuz batı, önümüz güney, arkamız kuzey olur.) Kutup yıldızından faydalanarak , kutup yıldızı daima kuzey yönünü gösterir. Karınca yuvalarından faydalanarak, Karınca yuvalarının ağzı güneyi gösterir.  Toprak yığını da kuzeyi gösterir. Ağaç ve taşlardaki yosunlara bakarak.  Taşların ve ağaçların yosun tutmuş yüzeyleri daima kuzeyi gösterir. Bununla ilgili video da izlettirilebilir. Daha sonra,

“Biz Dans Ederiz”

Sağ eller havada böyle döneriz (Çocukların sağ elleri havaya kaldırmaları, solleri belde etraflarında dönmeleri sağlanır.)

Döneriz, döneriz böyle döneriz.

Sol eller havada döneriz (Çocukların sol elleri havaya kaldırmaları, sağ elleri belde etraflarında dönmeleri sağlanır.)

Döneriz,  döneriz böyle döneriz.

Sağ ayaklar yukarıda böyle sekeriz (Sağ ayaklar kaldırılır, çocuklar sekerek öne arkaya ilerler)

Sekeriz,  sekeriz böyle sekeriz.

Sol ayaklar yukarıda böyle sekeriz (Sol ayaklar kaldırılır, çocuklar sekerek öne arkaya ilerler)

Sekeriz, sekeriz böyle sekeriz.

Sağ kollar bellerde dans ederiz ( Sağ el belde etraflarında dönülür)

Ederiz, ederiz dans ederiz.

Sol kollar bellerde dans ederiz (Sol el belde ertaflarında dönülür)

Ederiz, ederiz dans ederiz.

Sağ el yukarıda, işte sol elde yanında (Sağ el sol el başın üzerinde yan yana getirilir ve alkışlanır)

El çırpar el çırpar eğleniriz.

El çırpar el çırpar eğleniriz. (Oldukları yerde zıplarlar el çırparlar) Seçkin TABAR

Ardından,

Çalışma sayfaları dağıtılır. “ Her sıradaki şekilleri inceleyelim. Her sırada farklı yöne bakan şekli bulup daire içine alalım. Daire içine aldığımız şekiller hangi yöne bakıyor? Söyleyelim.” Yönergesi verilir.

Materyaller     : Pusula

Sözcükler        : Yön, sağ, sol, doğu, batı, kuzey, güney

Kavramlar      : Yön/mekanda konum ( sağ-sol, yukarı-aşağı)

Aile katılımı    :

Değerlendirme:

Sağ elimizi gösterelim.

-Sol elimizi gösterelim.

-Yukarısı neresi?

-Aşağısı neresi?

– Yön olarak başka neler vardı?

-Yönümüzü bulmaya yardımcı olan nelerdir?

-……………………………………

Uyarlama         :