Okul Öncesi Etkinlik Planı | Yaşlı Büyüklerim

0
4265

Okul Öncesi Etkinlik Planı | Yaşlı Büyüklerim

Etkinlik Türü: Türkçe, drama (Bütünleştirilmiş büyük grup etkinliği)

Yaş Grubu     : 5 + Yaş

KAZANIM VE GÖSTERGELERİ

Dil Gelişimi

Kazanım 2  : Sesini uygun kullanır.

Göstergeleri: Konuşurken nefesini doğru kullanır. Konuşurken sesinin tonunu, hızını ve şiddetini ayarlar.

Kazanım 5   : Dili iletişim amacıyla kullanır.

Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır. Konuşmak için sırasını bekler.

Kazanım 6   : Sözcük dağarcığını geliştirir.

Göstergeleri: Zıt anlamlı sözcükleri kullanır.

Kazanım 8   : Dinlediklerini/izlediklerini çesitli yollarla ifade eder.

Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Dinlediklerini/izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü gibi çesitli yollarla sergiler.

Sosyal ve Duygusal Alan

Kazanım 3   : Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.

ÖGRENME SÜRECİ

Ögretmen bir gün öncesinden çocuklara notlar yazarak ailesindeki yaşlıların (anneanne, babaanne, dede) fotoğraflarını getirmelerini ister. Çocuklar getirdikleri fotoğrafları birbirlerine gösterirler ve yaşlı büyüklerini tanıtırlar. Sonra ögretmen çocuklarin tanımadığı iki yaşlı insanın resmini gösterir. Çocuklara bu kişilerin kim olduklarını, kaç yaşinda olabileceklerini, nerede yaşiyor olabileceklerini, isimlerinin neler olabileceğini, fiziksel özelliklerini vb. sorular sorar. Alınan cevaplardan sonra yaşlıların yürüyüşleri taklit edilir. “Dedem uyurken” parmak oyunu oynanır.

Dedem uyurken gözlüklerini kaybetmiş (uyuma taklidi yapılır)

Sağa bakmış, sola bakmış (arama hareketi yapılır)

Bir de bakmış başinın üstünde değil miymiş (Eller başin üstüne götürülür, baş ve işaret parmaklarla gözlük  yapılır)

Çocuklarla birlikte tekrar edilir. Yaşlılarla ilgili bir hikaye okur ya da masal anlatır.

Ardından ögretmen daha önceden hazırlamış olduğu bir hediye paketini getirir ve ortaya koyar. Çocuklar bu hediye paketi yaşlı birisi için hazırlandı. Acaba kim için hazırlanmış olabilir? Acaba hediye paketinin içinde ne olabilir? Siz yaşlı bir büyüğünüze hediye almak isteseniz ne alırdınız? Size böyle bir hediye paketi gelse içinde ne olmasını isterdiniz? Gibi sorular yöneltir. Çocuklardan cevaplar alınır ve hediye aldıklarında nasıl hissettiklerini canlandırmaları istenir.

 Çalısma sayfaları dağıtılır. “Resmi dikkatle inceleyelim. Sizce hangisi yaşlı, hangisi genç? Söyleyelim. Yaşlı olanın yanına çarpi işareti koyalım. Genç olanı ise daire içine alalım. Arda babaannesini ziyarete gelirken ona bir hediye getirmiş. Arda’nın hediye kutusu içinde sizce ne olabilir? Düşünelim. Düşündüğümüz hediyenin resmini kutunun içine çizelim.” yönergesini verir.”

Materyaller     : Yaşlı kişilerin resimleri, hediye paketi.

Sözcükler         :

Kavramlar       : Zıt (Yaşlı-Genç)

Aile Katılımı    : Evden yaşlı büyüklerinizin resimlerini gönderiniz.

Değerlendirme:

-Yaşlı kime denir?

-Sizin ailenizde yaşlı kimseler var mı?

-Yaşlıların fiziksel özellikleri nasıldır?

-Hediye paketi size gelseydi ne hissederdiniz?

-…………………………………………………..

-…………………………………………………..

Uyarlama:

Okul Öncesi Etkinlik Planı | Yaşlı Büyüklerim etkinliğini tamamladınız. Diğer etkinlikler için Etkinlikler sayfamıza göz atın 🙂