Okul Öncesi Etkinlik Planı | Yardımseverlik

0
229
Okul Öncesi Etkinlik Planı | Yardımseverlik
Okul Öncesi Etkinlik Planı | Yardımseverlik

Okul Öncesi Etkinlik Planı | Yardımseverlik

DEREKUŞU VE ÇİÇEKLER (Yardımseverlik)

(Masaldan dramaya- dramadan resime)

Etkinlik Türü: Türkçe- drama- sanat (Bütünleştirilmiş büyük grup etkinliği. Büyük grup bireysel etkinlik)

Yaş Grubu:

KAZANIM VE GÖSTERGELERİ

Bilişsel Gelişim

Kazanım 1  . Nesne/durum/ olaya dikkatini verir.

Göstergeler: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.

Kazanım 17. Neden_ sonuç ilişkisi kurar.

Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.

Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm üretir.

Göstergeleri: Problemi söyler. Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. Seçtiği çözüm yolunu dener.

Dil Gelişimi

Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.

Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Konuşurken jest ve mimikleri kullanır.

Kazanım 7. Dinlediklerinin/ izlediklerinin anlamını kavrar.

Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir.

Kazanım 8. Dinlediklerini/ izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Dinledikleri/ izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü gibi çeşitli yollarla sergiler.

Sosyal ve Duygusal gelişim

Kazanım 4. Bir olay veya durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.

Göstergeleri: Başkalarının duygularını söyler. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler.

Motor Gelişim

Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.

Göstergeleri: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar.

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Göstergeleri: Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.

Kazanım 5: Müzik ve ritm eşliğinde hareket eder.

Göstergeleri: Müzik ve ritm eşliğinde dans eder.

ÖĞRENME SÜRECİ

Öğretmen Derekuşu ve Çiçekler masalını anlatır.

Derekuşu ve Çiçekler ( Yardımseverlik Halk Masalı ) :
Bir varmış, bir yokmuş. Bir yaz varmış ama ne yazmış. Sıcak mı sıcak. Güneş çevreyi yakıyormuş. Günlerdir bir damla yağmur düşmemiş toprağa. Bütün çiçekler boyunlarını bükmüşler. Susuzluktan ölmek üzereymişler.

Kenarda bir dere akıyormuş. Ama çiçekler derenin suyuna nasıl ulaşsınlar? Çiçekler ağustos böceğine yalvarmışlar. “Bize dereden biraz su taşı, yoksa öleceğiz” demişler. Ama böcek yerinden kıpırdamamış ve çiçeklere su taşımamış. Kelebeğe söylemişler. O da güzel kanatlarını göstererek “suya yaklaşırsam kanatlarım bozulur” demiş. Sonra uçup gitmiş.

Çiçeklerin sesini bizim derekuşu duymuş ve onlara çok acımış. Gagasıyla onlara dereden damla damla su taşımış. Böylece çiçekler ölmekten kurtulmuşlar. Ama derekuşu son çiçeğe de su getirdikten sonra, yorgunluktan çimenlerin üstüne düşmüş. Orada uyuya kalmış.

Derekuşu uyurken yağmur başlamış. Çiçekler çok sevinmişler. Suya kavuşmuşlar, kurtulmuşlar ölmekten. Ama içlerinden biri, “şu derekuşu olmasaydı, yağmur yağana kadar hepimiz çoktan solmuştuk. Bizi asıl o kurtardı” demiş.

Bütün çiçekler onu haklı bulmuşlar ve derekuşunu korumaya karar vermişler. Çiçekler eğilerek yapraklarını uyuyan derekuşunun üzerine germişler. Böylece derekuşu yağmurdan hiç ıslanmamış. Rahat rahat uyumuş. Ama masal bu ya, çiçeklerin renkleri yağmurdan kuşun üstüne akmış. Derekuşunu renk renk boyamış. Uyandığında öteki kuşlar “Renkli kuş, güzel kuş sen kimsin?” diye sormuşlar. Çünkü onu tanıyamamışlar. Küçük derekuşu şaşırmış. Derenin kenarına uçup suya bakmış. Suya bakınca ne görsün? Renkli renkli tüylerle bezenmiş, güzel bir kuş olmuş. Tabi derekuşu buna çok sevinmiş.”

Masal anlatımında sonra öğretmen sayışma yoluyla rol dağılımı yapar. Herkes rolüne uygun olarak müzik eşliğinde dans eder.  Ve tekrar masalı anlatarak çocuklar doğaçlama masalı canlandırırlar. Canlandırma için basit kostüm ve aksesuarlar kullanılabilir. Başka çözüm yolları üretmeleri için fırsat verilir. Öğretmen çocuklara sorular sorarak yeni çözüm yolları bulmaları için cesaretlendirir.

-Çiçekler başka nasıl sulanabilir?

-Siz olsaydınız ne yapardınız?

Yeni çözüm yolları üretildikten sonra masal tekrar canlandırılır.

Ardından öğretmen büyük boy kağıtlar ve renkli boyalar dağıtır. Çocuklardan masalın resmini yapmalarını ister.

Materyaller : Büyük boy kağıtlar, renkli boya kalemleri, boyalar

Sözcükler    :……………..

Kavramlar  :……………..

Aile katılımı: Çocuğunuza zor durumda olan canlılara yardım etmenin önemini anlatınız. Siz de bir canlıya yardım ediniz.

Değerlendirme:

-Masalda geçen mevsimin adı nedir?

-Çiçeklere ne olmuş?

-Çiçeklere kimler yardım etmemiş. Neden?

-Çiçeklere kim yardım etmiş? Nasıl?

-Derekuşu’na ne olmuş?

-Masalı canlandırırken neler hissettiniz?

-…………………………………

Uyarlama:

Nazire TORUNOĞLU

Diğer etkinliklerimiz için ETKİNLİKLER sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.