Okul Öncesi Etkinlik Planı | Sayılar Sıraya Girmişler

0
202

Okul Öncesi Etkinlik Planı | Sayılar Sıraya Girmişler

 Etkinlik Çeşidi   :  Matematik (Büyük Grup Etkinliği)

Yaş Grubu (Ay) :                                                                                                                        

 

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

 

Bilişsel Gelişim

Kazanım 4.  Nesneleri sayar. 

Göstergeleri:  İleriye/ geriye doğru birer birer ritmik sayar.  Sıra bildiren sayıyı söyler.  10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı söyler.

Kazanım 10.  Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. 

Göstergeleri:  Mekânda konum alır.

Motor Gelişim

Kazanım 5.  Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. 

Göstergeleri:  Basit dans adımlarını yapar.  Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.

 

ÖĞRENME SÜRECİ

Çocuklarla 1’ den 10’ a kadar ritmik sayma çalışmaları yapılır.  Sayma çalışmaları ardından çocuklara iki gruba ayrılarak yan yana dizilmeleri için rehberlik edilir.  Çocukların sırayla,  kaçıncı sırada durduklarını,  kendilerinden önce ve sonra kaçıncı sıralardaki arkadaşlarının olduğunu söylemelerine fırsat verilir.  İki ayrı masaya 1/10 arası sayı kartları yerleştirilir.  Her çocuğun bir sayı kartı alması istenir.  Çocuklar müzik eşliğinde sayı kartları ile dans ederler.  Müzik durduğunda çocuklar sayı sırasına göre dizilmelerine rehberlik edilir.

 

Materyaller

Sayı kartları,  müzik CD “si

Sözcükler                                    

 

Kavramlar

Sayı/sayma: 1/10 arası ritmik sayma

 

Değerlendirme

Bugün neler yaptık?

Dans ederken eğlendiniz mi?

Yan yana dizildiğinizde sizden önceki arkadaşınız kaçıncı sıradaydı?

Sizin eviniz kaç katlı?

 

Çalışma sayfaları dağıtılarak yönergeleri açıklanır.  “Tren vagonları üzerindeki rakamları 10 rakamından başlayarak geriye doğru okuyalım.  Geometrik şekillerin içindeki rakamların kesik çizgilerini 10 rakamından başlayarak geriye doğru sırayla tamamlayalım.  Örümcek ağını,  kesik çizgileri ok yönlerinde çizerek tamamlayalım”

 

Uyarlama