Okul Öncesi Etkinlik Planı | Kibirli Olmak

0
820
Okul Öncesi Etkinlik Planı | Kibirli Olmak
Okul Öncesi Etkinlik Planı | Kibirli Olmak

Okul Öncesi Etkinlik Planı | Kibirli Olmak

Arı ile Papatya Hikayesi (Kibirli olmak)

Etkinlik Türü: Müzik, Türkçe, Sanat Drama (Bütünleştirilmiş büyük grup etkinliği, büyük grup bireysel etkinlik)

Yaş Grubu:…….

KAZANIM VE GÖSTERGELERİ

Bilişsel Gelişim

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/ olaya odaklanır.

Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar.

Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.

Dil Gelişimi

Kazanım 1. Sesleri ayırt eder.

Göstergeleri: Sesin özelliğini söyler. Verilen sese benzer sesler çıkarır.

Kazanım 2. Sesini uygun kullanır

Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu, hızını ve şiddetini ayarlar.

Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.

Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar.

Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

Göstergeleri: Dinledikleri/ izledikleri hakkında yorum yapar.

Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.Dinlediklerini/ izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü gibi çeşitli yollarla sergiler.

Sosyal ve Duygusal Gelişim

Kazanım 4. Bir olay veya durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.

Göstergeleri: Başkalarının duygularını söyler. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler.

Motor Gelişim

Kazanım 5. Müzik ve ritm eşliğinde hareket eder.

Göstergeleri: Müzik ve ritm eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.

ÖĞRENME SÜRECİ

Öğretmen sırtına bir arı kanadı takıp arı gibi uçarak “Arı” şarkısını söyler.

Kırda uçan şen arılar

Renk renk çiçeklere konar

Bize bal yapmak için

Durmadan çalışırlar

Vız vız güzel arı

Uç sen güzel arı

Bilsen ne çok severiz

Yaptığın güzel balı

Bilsen ne çok severiz

Biz seni güzel arı…

Çocuklar da öğretmene katılır. Hep birlikte arı gibi uçarlar. Hep birlikte arı gibi ses çıkarırlar. Öğretmen çocuklara da arı kanadı takar. Arı öykünmesinden sonra öğretmen   “Arı ile Papatya Hikayesi” ni anlatır.

Arı ile Papatya Hikayesi (Kibirli Olmak)

Sıcak bir yaz günüydü. Her yer çiçeklerle dolu ve hava mis gibi kokuyordu. Çiçek tarlasının üzerinde arı vız vız diyerek neşeli neşeli uçuyordu. Havada o kadar güzel süzülüyordu ki papatya onu hayranlıkla izledi. Uçmaktan yorulan arı papatyanın yanındaki ağaç dalına konar. Papatya, arı ile konuşmak ister ve seslenir:

– Arı kardeş ne kadar güzel uçuyorsun. Oysa benim kanatlarım yok ve ben senin gibi dünyadaki güzellikleri göremiyorum. Sadece etrafımdaki çiçekleri görüyorum. Bir gün beni de alıp gezdirebilir misin? der.

Arı papatyaya kibirli gözlerle bakar ve:

– Ben seni nasıl taşıyım. Seni asla alıp, taşıyamam. Çabucak yorulurum, Hem ne yapacaksın dünyadaki güzellikleri, diyerek papatyayı götürmek istemez ve uçarak gözden kaybolur. Bu duruma oldukça üzülen papatya günlerce ağlar ve kendisine kibirli davranan arı onu çok üzmüştür. Aslında papatyayı alıp, gezdirebilirdi. Fakat o kibirli davranarak onu küçümsemeyi tercih etti.

Aradan aylar geçti ve havalar yavaş yavaş soğudu. Ağaçlar yaprak döküyor ve çiçekler soluyordu. Fakat papatya halen yapraklarını dökmemişti. O gün havada arıyı uçarken görür ve bal yapmak için çiçek aradığını fark eder. Oysa oradaki solmadan kalan tek çiçek papatyaydı. Papatyanın üzerine konmak ister ve papatya arının konmasına izin vermez. Bu duruma oldukça şaşıran arı papatyaya seslenir:

– Neden konmama izin vermiyorsun. Bal yapmam gerek.” der. Papatya aylar önce kendisine kibirli davranan arının yaptıklarını ona hatırlatır. Durumu hatırlayan arı kendine çok kızar ve papatyadan özür diler. Kendisinin kibri yüzünden geri çevirdiği papatyaya, şimdi kendi muhtaç olmuştu. Arının yaptıklarını affeden papatya, arının bal yapmasına izin verir ve bu duruma sevinen arı papatyayı alarak dünyayı gezdirmek için havalanmaya başlarlar.

Hikayenin sonunda öğretmen çocuklara sorular sorar.

-Her yer çiçeklerle dolu olan  mevsimin adı neydi?

-Arı ne yapıyordu?

-Papatya ne yapıyordu?

-Papatya arıdan ne istedi?

-Arı papatyaya ne dedi?

-Daha sonra neler oldu?

-…………………………

-…………………………

Alınan cevaplardan sonra “kibirli olmak” üzerinde durulur. Kibirli davranışın güzel bir şey olmadığı hakkında konuşulur.

Öğretmen büyük boy kağıtlar ve boyalar  dağıtır. Çocuklardan hikayeyi resimlemelerini ister.

Materyaller: Arı kanatları, papatya, büyük boy resim kağıtları, renkli boyalar.

Sözcükler: Kibirli olmak , küçümsemek

Kavramlar: 

Aile Katılımı:

Değerlendirme:

-Papatya arıdan ne istedi?

-Arı papatyaya nasıl cevap verdi? Nasıl davrandı?

-Sonra ne oldu?

-Siz olsaydınız ne yapardınız?

-………………………………..

-……………………………….

Uyarlama:

Nazire TORUNOĞLU

Diğer etkinliklerimiz için ETKİNLİKLER sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Okulda veya evinizde çocuklarla birlikte yaptığınız etkinlikleri sayfamızda yayınlanması için gönderebilirsiniz. Etkinlikler internet sitemiz, facebook, instagram, pinterest ve youtube kanalımızda kaynak gösterilerek paylaşılacaktır.