Okul Öncesi Etkinlik Planı | Hayvanları Sevelim

0
8168

Okul Öncesi Etkinlik Planı | Hayvanları Sevelim

GÜNLÜK ETKİNLİK PLANI

Etkinlik Türü: Müzik-Drama (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)

Yaş Grubu    

KAZANIM VE GÖSTERGELERİ

Bilişsel Gelişim

Kazanım 1   : Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.

Kazanım 5   : Nesne ya da varlıkları gözlemler.

Göstergeleri: Nesne/varlığın adını söyler. Nesne/ varlığın sesini söyler.

Dil Gelişimi

Kazanım 1   : Sesleri ayırt eder.

Göstergeleri: Sesin özelliğini söyler. Sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler. Verilen sese benzer sesler çıkarır.

Kazanım 2   : Sesini uygun kullanır.

Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.

Kazanım 7   : Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.

Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir.

Kazanım 8   : Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Göstergeleri: Dinledikleri/izlediklerini müzik yoluyla sergiler. Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla sergiler.

Motor Gelişim

Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.

Göstergeleri: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Yönergeler doğrultusunda koşar.

Kazanım 5: Müzik ve ritm eşliğinde hareket eder.

Göstergeleri: Müzik ve ritm eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.

Sosyal ve Duygusal gelişim

Kazanım 4   : Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.

Göstergeleri: Başkalarının duygularını söyler. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler.

Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.

ÖĞRENME SÜRECİ

    Öğretmen çocukları etrafına toplar ve hepsine “Hayvanları Seviyorum” rozeti takar. Yeryüzünde yaşayan hayvanlarla ilgili bilgi verir.”Yeryüzünde çok sayıda ve çok çeşitte hayvan yaşar. Bunların bir kısmı evcildir ve insanlarla birlikte yaşarlar. Evcil olmayan hayvanlar da vardır. İnsanlara pek çok faydaları olan hayvanları sevelim ve koruyalım. Onları rahatsız etmeyelim. Yaralı ve hasta olanları veterinere götürelim. Hayvanlara iyi bakıp besleyelim. Bu kısa sohbetten sonra “Hayvanları Sevelim” etkinliğine geçilir.

Öğretmen çocuklara “Hayvanları Sevelim” şarkısını CD’den birkaç kez dinletir. Kendileri de öğrenebildikleri kadar katılarak söylemeye çalışırlar. Şarkıda adı geçen hayvanların rolleri çocuklara dağıtılır. (Çocuklar rolüne girdikleri hayvanın resminin çizilmiş olduğu şapkayı başlarına takabilecekleri gibi, o hayvanların maskelerinden de yararlanılabilir. Öğretmen bunları daha önceden hazırlar)

Rollerini alan çocuklar sınıfın uzak bir köşesinde beklerler. Sonra öğretmenin işareti ve katılımıyla birlikte diğer çocuklar şarkı söylemeye başlarlar. Şarkı aynı zamanda CD’ den de verilir. Şarkıda adı geçen hayvanın rolündeki çocuk kendi adı geçince şarkı söyleyen çocukların yanına canlandırdığı hayvanın taklidini yaparak yaklaşır ve o çocukların elinden yiyeceğini/yemini yer ve şarkının sözlerinde de belirtildiği gibi el sallayarak uzaklaşır. Hayvan rolündeki tüm çocuklar birer birer yemlendikten sonra şarkı ve oyun sona erer. Şarkı söyleyen ve hayvan rolündeki çocukların rolleri değiştirilerek, oyun bir kez daha veya çocukların ilgisi ve isteği doğrultusunda oynanır.

 

Şarkı: Hayvanları Sevelim

Dün küçük bir kuş ağaca kondu

Ne güzel, ne güzel ötüyordu.

Gittim evden yem getirdim (Kuş şarkı söyleyenlerin yanına geir ve ellerinden yemini yer.)

Yemini yiyince uçtu gitti

Küçük kuş, küçük kuş

Yine gel, yine gel (Kuş uçarak uzaklaşırken yem verenler ve kuş birbirlerine el sallarlar)

Gel minik kuş, yine gel.

 

Dün minik bir kedi kapıya geldi

Ne acı,ne acı miyavlıyordu

Gittim evden süt getirdim (Kedi şarkı söyleyenlerin yanına gelir ve ellerinden sütünü içer)

Sütünü içince kaçtı gitti

Minik kedi, minik kedi

Yine gel, yine gel (Kedi uzaklaşırken onu besleyenler ve kedi birbirlerine el sallarlar)

Gel minik kedi, yine gel.

Dün küçük bir köpek yanıma geldi

Ne güzel, ne güzel havlıyordu

Gittim bir kemik getirdim (Köpek şarkı söyleyenlerin yanına gelir ve ellerinden kemiğini yer)

Kemiği yiyince kaçtı gitti

Küçük köpek, küçük köpek

Yine gel, yine gel (Köpek uzaklaşırken onu besleyenler ve köpek birbirlerine el sallarlar)

Gel küçük köpek, yine gel.

Hayvanları çok sevelim

Onları incitmeyelim

Onlar bizim dostlarımız

Sakın incitmeyelim

Onlar bizim dostlarımız

Sakın incitmeyelim.

(Hayvanları Sevelim

Söz: Serkan BOZ

Müzik: Nevit KODALLI) (internetten indirebilirsiniz)

(Oyunda rol alan hayvanlar koşarak şarkı söyleyenlerin yanına gelirler ve herkes birbirine sarılarak sallanır.)

Materyaller  : Kuş, kedi, köpek maskeleri veya resimleri çizilmiş şapkalar.

Sözcükler      : Evcil

Kavramlar   :

Aile Katılımı: Çocuğunuzla birlikte evinizin balkonuna gelen kuşlara, bahçenize gelen kedilere, sokaktaki kedi köpeklere yem, yiyecek, mama, su verebilirsiniz. Evde hayvan besleyen varsa okula beslediği hayvanı getirebilir.

Değerlendirme:

-Evimizde beslediğimiz hayvanlara ne diyoruz?

-Evimizde beslediğimiz hayvanların isimlerini söyleyelim.

-Oyunda hayvanları beslerken ne hissettiniz?

-Hayvanların taklitlerini yapmak hoşunuza gitti mi?

Evinizin çevresindeki hayvanları hiç gözlemlediniz mi? Neler yapıyorlar? Nasıl davranıyorlar?

-……………………………………………..

-…………………………………………….

 

Uyarlama: