Okul Öncesi Etkinlik Planı | Gürültücü Çocuk

0
236
Okul Öncesi Etkinlik Planı | Gürültücü Çocuk
Okul Öncesi Etkinlik Planı | Gürültücü Çocuk

Okul Öncesi Etkinlik Planı | Gürültücü Çocuk

GÜRÜLTÜCÜ ÇOCUK (Masaldan Dramaya)

Etkinlik Türü: Türkçe, drama, sanat (Büyük grup, büyük grup bireysel etkinlik)

Yaş Grubu     :

KAZANIM VE GÖSTERGELERİ

Bilişsel Gelişim

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.

Dil gelişimi

Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.

Göstergeleri: Konuşurken/ şarkı söylerken sesinin tonunu, hızını ve şiddetini ayarlar.

Kazanım 7. Dinlediklerinin/ izlediklerinin anlamını kavrar.

Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/ izledikleri hakkında yorum yapar.

Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Dinlediklerini/izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü gibi çeşitli yollarla sergiler.

Sosyal ve Duygusal Gelişim

Kazanım 4. Bir olay veya durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.

Göstergeleri: Başkalarının duygularını söyler. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler.

Motor Gelişim

Kazanım 1.Yer değiştirme hareketleri yapar.

Göstergeleri: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda koşar.

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Göstergeleri: Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.

Öğretmen Gürültücü Çocuk masalını anlatır.

GÜRÜLTÜCÜ ÇOCUK

Gürültücü çocuğu hiç kimse sevmezdi. Çünkü o kadar gürültü yapardı ki yer yerinden oynardı. Hele yürürken çıkardığı sesler dayanılacak gibi değildi. O sokağa çıktığı zaman herkes evine koşar, kapıyı pencereyi sıkı sıkı örterdi.

Bir gün annesi gürültücü çocuğu ekmek almaya gönderdi.

Gürültücü doğru fırına gidip bağırdı:

– Bir tane ekmek istiyorum!

Öyle bağırdı ki arabasında uyumakta olan minik bebek ağlamaya başladı. Bebeğin annesi gürültücüye dönerek “Ne düşüncesiz çocuksun! Biraz yavaş konuşamaz mısın sen?” diye söylendi. Ama bizim gürültücü çocuk hiç akıllanmadı. Eve dönerken başladı gülmeye. Kahkahaları her yeri çınlatıyordu.

Pencereden genç bir hanım başını uzatıp gürültücüye seslendi:

– Neden bu kadar hızlı gülüyorsun? Çocuğum hasta ve başı çok ağrıyor. Sesin onu rahatsız etti. Haydi, git buradan!

Gürültücü çocuk daha da çok gülmeye, gümbür gümbür sesler çıkarmaya başladı.

Artık ona bir ders vermenin zamanı gelmişti. Bütün mahalle halkı toplanıp konuştular.

Ertesi gün gürültücü çocuk ekmek almak için fırına girdi. Her zamanki gibi bağırmaya başladı:

– Bir tane ekmek istiyorum.

Ama fırıncı hiç oralı olmadı; duymamış gibi davrandı. Gürültücü çocuk daha da bağırdı:

– Bir tane ekmek istiyorum dedim!

Fırıncı yine ses çıkarmadı.

Gürültücü çocuk çaresiz fırından çıktı.

Yürürken “takır tukur”sesler çıkarıyor, ıslık çalıyordu.

Evin önünden geçerken biri pencereyi açtı ve gürültücü çocuğun başına bir kova soğuk su döktü. Gürültücü titremekten hiç ses çıkaramaz oldu.

Sonra doğruca evine gidip olanları düşündü. Çevresine ne kadar saygısızca davrandığını anladı.

O gün bu gündür gürültücü çocuk bir daha hiç gürültü yapmadı.

Masal anlatımından sonra öğretmen rol dağılımı yapar ve masal drama yoluyla canlandırılır. Esas çalışmaya geçmeden önce öğretmen rehberliğinde yavaş ve hızlı yürüme- koşma-durma çalışması yapılır. Ardından öğretmen masalı tekrar anlatmaya başlar. Rolünü üstlenen çocuklar sıraları geldikçe masaldaki kişiler gibi hareket ederler.

Dramanın sonunda yere çember biçiminde oturulur ve değerlendirme yapılır. Öğretmen çeşitli sorular sorar.

-Gürültücü çocuğu neden kimse sevmezdi?

-Gürültücü çocuk sokağa çıktığında insanlar ne yapardı?

-Gürültücü çocuğun davranışları nasıldı?

-Gürültücü çocuğun davranışları doğru mu yanlış mı?

-Gürültücü çocuk davranışlarının yanlış olduğunu ne zaman anladı?

-………………………………………………..

Şimdi biz de hep birlikte çeşitli gürültüler yapalım. Gürültü nasıl bir şeymiş anlayalım. Bizi rahatsız ediyor mu etmiyor mu tartışalım.

Bu değerlendirmeden sonra olması gerektiği gibi yerinde davranışlar gösterelim. Başkalarını rahatsız edecek biçimde davranmayalım. Uyarıcı olması ve davranışlarımızı pekiştirmesi amacıyla okulumuzun değişik yerlerine yanlışı ve doğruyu gösteren resimler asalım.

Öğretmen çocuklara büyük boy kağıtlar dağıtır çeşitli renkli boyalar verir. Masalı resimlemelerini ister.

Materyaller : Büyük boy kağıtlar, renkli boya kalemleri, boyalar

Sözcükler    :

Kavramlar  :

Aile katılımı: Siz de çocuğunuzla yapılmaması gereken davranışlar hakkında konuşunuz ve örnek davranışlar sergileyiniz.

Değerlendirme:

-Neden gürültü yapılmaması gerektiğini anlayabildik mi?

-Gereksiz gürültü yapmanın getirdiği sonuçlar nelerdir?

-Nasıl davranmalıyız?

-………………………………………………..

Uyarlama:

Nazire TORUNOĞLU