Okul Öncesi Etkinlik Planı | Drama Etkinliği

0
7520

Okul Öncesi Etkinlik Planı | Drama Etkinliği

FOTOĞRAF MAKİNESİ
Etkinlik Türü: Drama (büyük grup-küçük grup etkinliği)

KAZANIM VE GÖSTERGELERİ

Bilişsel Gelişim 

Kazanım 1   : Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.

Kazanım 17 : Neden-sonuç ilişkisi kurar.

Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.

Dil Gelişimi

Kazanım 2   : Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri:
Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.

Kazanım 3   .: Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. Düz cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi ve bileşik cümle kurar

Kazanım 5   : Dili iletişim amacıyla kullanır. 

Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Sohbete katılır.  Konuşmak için sırasını bekler. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.

Kazanım 6   : Sözcük dağarcığını geliştirir.

Göstergeleri:Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır. Zıt anlamlı sözcükleri kullanır.

Kazanım 7   :Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

Göstergeleri: Dinledikleri/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar

Kazanım 8   : Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla sergiler.

Motor Gelişim

Kazanım 4   : Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Göstergeleri: Kalemi doğru tutar.

Sosyal-Duygusal Gelişim

Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir.
Göstergeleri: Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.

ÖĞRENME SÜRECİ

Çocuklar üçer kişilik gruplara ayrılır ve her gruba bir olay ya da durum söylenir ve çocuklar bu durum yada olayı canlandırarak poz verirler. Öğretmen de temsili bir fotoğraf makinesi ile onların resimlerini çeker.
Daha sonra gerçekleştirilen bu drama hakkında konuşularak çocukların neler hissettikleri, neleri canlandırdıkları, nerelerde zorlandıkları vb. konuşulur. Ardından da çocuklardan canlandırdığı rolü resmetmeleri istenir.
canlandırılabilecek örnek durumlar:
– Lokantada yemek yiyenler
– Tuvaletin önünde çok sıkışmış halde sıra bekleyenler
– Orkestrada bir müzik aleti çalanlar
– Giyinenler
– Soğuk havada incecik bir bluzla dışarı çıkmış kişiler
– Sıcak bir havada terlemiş olanlar vb….

Çalışma sayfaları dağıtılır. “ Robidik fotoğraf makinesi ile çok ilginç bir resim çekmiş. Sizce Robidik neyin resmini çekmiş olabilir? Düşünelim. Düşündüğümüz resmi hayal bulutuna çizerek istediğimiz renklerle boyayalım.” Yönergesi verilir.

Materyaller     :Kağıtlar, pastel boyalar.

Sözcükler        :

Kavramlar      :

Aile katılımı    :Çocuğunuzla bu tür dramalar , oyunlar oynayabilirsiniz.

Değerlendirme:

-Poz vermek nasıl bir duygu?

-Poz verdiğiniz durumları canlandırırken neler hissettiniz?

-…………………………………..

Uyarlama:

Diğer etkinliklerimize gözatmak için Etkinlikler sayfamıza bakabilirsiniz.