Okul Öncesi Etkinlik Planı | Aşağı – Yukarı Kavramı (Merdiven Şarkısı)

0
3367

GÜNLÜK ETKİNLİK PLANI – Aşağı – Yukarı Kavramı

Etkinlik Türü: Türkçe, müzik (bütünleştirilmiş büyük grup etkinliği)

KAZANIM VE GÖSTERGELERİ

Bilişsel Gelişim

Kazanım 1   : Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. 

Kazanım 10: Mekanda konumla ilgili yönergeleri uygular.

Göstergeleri: Nesnenin mekandaki konumunu söyler.

Dil Gelişimi

Kazanım 2   : Sesini uygun kullanır. 
Göstergeleri:
 Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.

Kazanım 7   : Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.
Göstergeleri:
Sözel yönergeleri yerine getirir. 

Kazanım 8   : Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
Motor Gelişim

Kazanım 1   : Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Belli bir yükseklikten atlar.

Kazanım 4   : Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Göstergeleri: Kalemi doğru tutar. Kalem kontrolünü sağlar. Çizgileri istenilen nitelikte çizer.

ÖĞRENME SÜRECİ

Aşağı – Yukarı Kavramı

Öğretmen ağır ve hafif kavramını konu alan bir çizgi film izlettirir. Tahterevalliye binen iki çocuk vardır. Biri ağır olduğu için aşağıdadır, diğeri hafif olduğu için yukarıdadır. Bir kuş gelir onlara birlikte oyun oynar. Aynı zamanda ağır şeyleri taşımak zordur, hafif şeyleri taşımak kolaydır. Kullandığımız bazı eşyalar da ya aşağıdadır, ya da yukarıda. Öğretmen aşağıda duran bir nesne söyler çocuklar aşağıda der. Yukarıda duran bir nesne söyler, çocuklar yukarıda der. Oyun başlar. Sandalye, aşağıda. Duvar saati, yukarıda. Masa, aşağıda, Atatürk portresi yukarıda. Halı aşağıda, perde yukarıda gibi örnekler çoğaltılır. Çocuklar eşyanın nerede olduğunu söylerler. Daha sonra atlama çalışmaları yapılır. Öğretmen yukarıda deyince çocuklar sırayla sandalyenin üzerine çıkarlar, aşağıda deyince sandalyeden yere atlarlar.

Yere oturulur. Hem dinlenilir hem de “Merdiven” şarkısı söylenir.

Yukarıya çıkalım aşağıya inelim -2-

Azıcık dinlenip bir daha deneyelim -2- 

Yukarısı LA olsun aşağısı RE olsun -2-

Şimdi de seslerin hepsine bir ad olsun -2-

Re mi fa sol la la laa / la sol fa mi re re ree -2-

La la sol mi fa sol / la sol fa mi re re ree – 2- 

Söz-Beste : Erdoğan OKYAY

Şarkıyı birkaç kez tekrarladıktan sonra öğretmen flütle çalar, çocuklar söyler.

Çalışma sayfaları dağıtılır. “Bakın çocuklar, Arda ve Yelda tahterevalliye binmişler. Biri aşağıda biri yukarıda. Sizce hangisi ağır, hangisi hafiftir? Çıkartma sayfasından Robidik’i alalım ve hafif olanın önüne yapıştıralım. Onlar da ağır olsun. Şimdi Arda’yı yukarı çıkarmak, Yelda ‘yı ise aşağıya indirmek için okların kesik çizgilerini çizerek tamamlayalım.” Yönergesi verilir.

Materyaller      :

Sözcükler          :

Kavramlar       :Yön/Mekanda Konum (aşağı-yukarı) Miktar (ağır-hafif)

Aile katılımı     :

Değerlendirme:

Tahterevalliye binen çocuk neden aşağıdaydı?
-Diğer çocuk neden yukarıdaydı?

-Sınıfımızda başka ağır neler var?

-………………………………..

-………………………………..

Uyarlama        :

Diğer etkinliklerimiz için ETKİNLİKLER sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.