Okul Öncesi Etkinlik Planı | Ağır – Hafif Kavramı

0
3515

GÜNLÜK ETKİNLİK PLANI | Ağır – Hafif Kavramı

Etkinlik Türü: Fen, oyun (bütünleştirilmiş büyük grup etkinliği)

Yaş Grubu     : 5 + Yaş

KAZANIM VE GÖSTERGELERİ

Bilişsel Gelişim

Kazanım 1   : Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.

Kazanım 4   : Nesneleri sayar.
Göstergeleri:
 Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.

Dil Gelişimi

Kazanım 7   : Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.
Göstergeleri:Sözel yönergeleri yerine getirir.

Kazanım 10: Görsel materyalleri okur.
Göstergeleri:
Görsel materyalleri inceler.

Motor Gelişim

Kazanım 4   : Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Göstergeleri: Nesneleri toplar. Nesneleri kopartır/yırtar. Kalemi doğru tutar.

Sosyal ve Duygusal Gelişim

Kazanım 7: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.

Göstergeleri: Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.

Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir.

Göstergeleri: Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler.

ÖĞRENME SÜRECİ

Öğretmen çocukları masaya alır. Daha önceden kullanılmış kağıtları verir. Şimdi bu kağıtları küçük küçük koparacağız der. Kağıtlar küçük küçük koparılıp masada biriktirilir. Biriktirilen küçük gruplardan büyük bir yığın yapılır. Sonra çocukların ellerine pipetler verilir. Pipetle kağıtlara üflenir. Büyük yığını uçurmak önce zor olacaktır. Çünkü büyük kağıt yığını ağırdır. Fakat dağılan kağıt parçalarına üflendiği zaman kağıtların uçuştuğu görülür. Çünkü kağıt tek başına hafiftir. Kağıtlar bir araya geldiği zaman ağır olur. Çocuklar kağıt yığınına üfleye üfleye kağıtları uçururlar. Tıpkı yağan kar taneleri gibi kağıtlar ortalıkta uçuşur. Her taraf beyaz kağıt olur. Kar topu oynarlar.  Çocuklar çok eğlenir. Eğlence çocukların isteği doğrultusunda sürer. Öğretmen şimdi toplanma zamanı der ve çocukların eline birer buzdolabı poşeti verir. Eğlenmek çok güzeldir ama dağıttığımız kağıtları toplamamız lazım diyerek kağıt toplama işini başlatır. Sınıfta tek bir kağıt kalmayacak şekilde minik kağıtlar toplanır. Kim ne kadar toplamış bakılır. Sonra hepsi bir poşetin içine konulur. Öğretmen bu poşeti topa çevirir ve bir süre de kağıtlardan yapılmış top ile oynamalarına fırsat verir. Tekrar masaya geçilir. Bu sefer terazide başka nesneler tartılır. Hangisinin ağır, hangisinin hafif olduğuna bakılır.

Çalışma sayfaları dağıtılır. “Sepetlerine portakal toplayıp koymuş. Az portakal olan sepet hafif olduğu için onu hemen kaldırmış. Çok portakal olan sepet ağır. Bakın! Robidik ağır olan sepeti kaldırmakta zorlanıyor. Ağaçtaki boyanmamış portakalları turuncu renge boyayalım. Şimdi de kaç portakal boyadık? Sayıp söyleyelim.” Yönergesi verilir.

Materyaller      : Artık kağıt parçaları, pipet, buzdolabı poşetleri, farklı nesneler.

Sözcükler         :

Kavramlar       : Miktar (ağır-hafif)

Aile katılımı     :

Değerlendirme:

Kağıtlardan yaptığımız büyük yığını üflemek neden zordu?

-Küçük kağıtlar neden hemen uçtu?

-En çok ne yapmaktan hoşlandınız?

-Neyi yaparken zorlandınız?

Diğer etkinliklerimiz için ETKİNLİKLER sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.