Mutlu Yüz Leylek | Türkçe, Oyun ve Müzik Etkinliği

0
23139

MUTLU YÜZ LEYLEK 

Etkinlik Çeşidi :Türkçe etkinliği-Oyun etkinliği-Müzik etkinliği (Bütünleştirilmiş bireysel ve büyük grup etkinliği)

Yaş grubu : 5-6 yaş

KAZANIM VE GÖSTERGELERİ 

Bilişsel gelişim 

Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. 

Göstergeleri: Mekânda konum alır.

Dil gelişimi 

Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. 

Göstergeleri: Düz cümle kullanır.Cümlelerinde öğeleri doğru kullanır.

Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Göstergeleri: Dinlediklerini/izlediklerini resim, müzik, gibi çeşitli yollarla sergiler.

Motor gelişimi 

Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar. 

Göstergeleri:Yönergeler doğrultusunda yürür.Yönergeler doğrultusunda koşar. Belli bir yüksekliğe zıplar. Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Belirlenen noktadan çift ayakla ileriye doğru atlar.

Sosyal duygusal gelişim 

Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. 

Göstergeleri: Başkalarının duygularını söyler. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler.

Özbakım becerileri 

Kazanım 5. Dinlenmenin önemini açıklar. 

Göstergeleri: Dinlendirici etkinliklere katılır.

ÖĞRENME SÜRECİ 

Çocuklar minderlere daire şeklinde otururlar.Öğretmen, eline bir leylek el kuklası alır(Yoksa çomak kuklada olabilir.) Çocuklara “Ben çok güzel bir şarkı biliyorum,bana eşlik etmek ister misiniz?” diye sorar.Şarkıyı söyler.

DAMDA LEYLEK TAK TAK 

Damda leylek tak tak tak
Suda ördek vak vakvak
Kurbağalarda derede
Vır rak vır rak vır rak
Evde kedi mır mırnav
Yolda köpek hav havhav
Sevimlidir hayvanlar
Sevimlidir onlar

Şarkının sonunda ”Çocuklar elimdeki leylek kuklanın adı,Mutlu Yüz Leylek.Gördüğünüz gibi leyleğimiz çok mutlu. Şimdi mutlu yüz leyleğin hikayesini oluşturacağız. Ben sırayla bu kuklamızı elinize vereceğim ,sizlerde sıra ile konuşup masalımızın oluşmasına katkıda bulunacaksınız,der.

Bir varmış bir yokmuş, Mutlu Yüz adında bir leylek varmış, Mutlu Yüz çok mutlu yaşarmış çünkü……….diyerek elindeki kuklayı yanındaki çocuğa veriri.Leylek sıra ile elden ele geçerek hikayesi tamamlanır.Öğretmen zaman zaman çeşitli sorular sorarak hikayenin devamına yardımcı olur.En sonunda hikayeye hep birlikte isim bulunur.

Hikaye sonunda öğretmen elindeki leylek kuklasını bir çocuğa uzatarak şunu sorar.

“Seni en çok ne mutlu eder?” çocuk cevap verir ve hemen kuklayı istediği bir arkadaşına vererek “Seni en çok ne mutlu eder ? “diye sorar.tüm çocuklar duygularını ifade ettikten sonra oyun alanına geçilir.

Kurbağa ve leylekler “oyunu oynanacağı ve kuralları açıklanır. Oyun yerine iç içe iki büyük daire çizilir.İki gruba ayrılan çocukların bir bölümü leylek olur ve büyük dairenin dışına sıralanır.Diğerleri kurbağa olur ve orta daireye dağılır.En içteki daire göl ve bataklık alanıdır.Leylekler büyük dairenin dışında leylek yürüyüşü ile ‘‘lak laklak ‘’ diye gezinmeye başlarken kurbağalarda kurbağa sıçraması ile ‘‘kuvakkuvakkuvak’’ sesleri ile dolaşırlar.Öğretmenin “Karnınız aç mı? “Sorusuna leyleklerin,”Aç” demesi üzerine kurbağalar yakalanmamak için hemen göle sıçrarlar.Bu sırada göle kaçamayıp leyleklere yakalanan çocuklar leylek olurlar ve oyuna yeniden başlanır.Leylekler hiçbir zaman göle girmemelidir.

Materyaller 

Leylek kuklası

Sözcükler 

Kavramlar 

Duyu(Mutlu –mutsuz)

Aile katılımı 

Çocuklarıyla evde öykü oluşturma çalışması yapmaları ve oluşan öykünün yazılarak okula gönderilmesi istenir.

Değerlendirme 

Oluşturulan öykünün resmi yapılır.

Söylediğimiz şarkının adı neydi?

Daha önce hiç leylek gördünüz mü?

Leyleğe benzeyen başka kuş gördünüz mü?

Leylekler nasıl ses çıkarırlar?

Leylek yuvası gördünüz mü?

Leylekler yuvalarını nereye yaparlar?

Uyarlama