Günlük Etkinlik Planı Yangın Söndürme

0
1281

Günlük Etkinlik Planı Yangın Söndürme

Etkinlik Türü: Oyun-Hareket(Açık havada oyun) (Büyük grup etkinliği)

KAZANIM VE GÖSTERGELERİ

Bilişsel Gelişim

Kazanım 1   : Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.

Dil Gelişimi

Kazanım 7   : Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.

Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir.

Kazanım 8  : Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Göstergeleri: Dinlediklerini/izlediklerini oyun-drama yoluyla sergiler.

Motor Gelişim

Kazanım 1  : Yer değiştirme hareketleri yapar.

Göstergeleri: Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda koşar.

ÖĞRENME SÜRECİ

Öğretmen sanat etkinliğinde birlikte yapılan itfaiyeci şapkalarını çocuklara dağıtır. Çocuklar şapkaları takarlar. Sonra da hep birlikte “Yangın Söndürme” oyununu oynamak üzere dört gruba ayrılırlar. Öğretmen oyunun nasıl oynanacağını anlatır.

  1. Grubun elinde su hortumları vardır.
  2. Grubun elinde kancalı halatlar vardır.
  3. Grubun elinde kovalar vardır.
  4. Grubun elinde kazma kürekler vardır. (Bunlar hayali olabileceği gibi okulda bulunan veya evden getirecekleri malzemeler de olabilir.)

Yangın varmış gibi düşünülerek öğretmen “Yangın Varrrrrrrr” dediğinde 1. grup su hortumlarını alarak koşarlar ve yangına müdahale ederler.

Öğretmen her “Yangın Varrrr”  dediğinde gruplar sırayla yangına müdahale ederler.

“Yangın Söndüüüüü”  dediğinde hep birlikte  “yaşasınnnnnn” diyerek  el çırpılır.

(Oyun hem sınıfta, hem oyun salonunda hem de açık havada oynanabilir.)

Materyaller     : Şapka, hortum, ip, kova-kürek

Sözcükler        :

Kavramlar      :

Aile Katılımı   : Evden hortum, ip, kova, kürek istenebilir.

Değerlendirme:

-Öğretmen yangın var dediğinde ne hissettiniz?

-Yangın söndürülmezse ne olur?

-Yangın söndürmek yorucu muydu?

-Yangını söndürdükten sonra neler hissettik?

-……………………………………..

-…………………………………….

 

Uyarlama: