Günlük Etkinlik Planı Makasla Tanışıyoruz

0
883

Günlük Etkinlik Planı Makasla Tanışıyoruz

Etkinlik Türü: Sanat (Büyük grup bireysel etkinlik)

KAZANIM VE GÖSTERGELERİ

Bilişsel Gelişim

Kazanım 1   : Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.

Kazanım 5   : Nesne ya da varlıkları gözlemler.

Göstergeleri: Nesne ya da varlığın kullanım amaçlarını söyler.

Dil Gelişimi

Kazanım 7   : Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.

Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir.

Motor Gelişim

Kazanım 4   : Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Göstergeleri: Malzemeleri keser.

Özbakım Becerileri

Kazanım 7   : Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.

Göstergeleri: Tehlikeli olan durumları söyler.

ÖĞRENME SÜRECİ

Öğretmen çocuklarla birlikte masaya oturur. “Çocuklar bu gün sizinle kesme çalışmaları yapacağız. Bunu yapabilmemiz için  önce makasla tanışmamız gerekiyor” der. Makası kullanırken dikkat edilmesi gereken noktaları anlatır. (Makası tutuş şekli, açma-kapama, kullanım amacı dışında makasla oynamama vb. ) İlk defa kesme çalışması yapacaklar için oyun hamurları ince yuvarlanır ve bu ince şeritler makasla kestirilir. (Elinin alışması için) Daha sonra çocuklara evden getirdikleri dergi sayfalarını dağıtır ve serbest kesme çalışmaları yapmaları için ortam yaratır. Öğretmen de rehberlik eder. Kesme çalışmasının ardından kesilen kağıtlar toplanarak geri dönüşüm kutusuna atılır.

Materyaller     :Oyun hamurları , dergiler, makaslar.

Sözcükler        :

Kavramlar      :

Aile Katılımı   : Bir gün öncesinden eski dergileri okula getirmeleri istenir. Ayrıca evde de birlikte kesme çalışmaları yapmaları istenir.

Değerlendirme:

Daha önce  makasla kesme çalışması yaptınız mı?

-Makası tutarken zorlandınız mı?

-Makası açıp kaparken zorlandınız mı?

-Makasla kesme çalışması yaparken zorlandınız mı?

-Makasla kesme çalışması yaparken keyif aldınız mı?

-………………………………………………………

-……………………………………………………..

 

Uyarlama: