Duyguların ifadesi | Okul Öncesi Etkinlik Planı

0
994
Duyguların İfadesi
Duyguların İfadesi

Duyguların ifadesi Okul Öncesi Etkinlik Planı

Etkinlik Türü: Drama-Sanat (Bütünleştirilmiş büyük grup –büyük grup bireysel etkinlik)

Yaş Grubu     : 5 + Yaş

KAZANIM VE GÖSTERGELERİ

Dil Gelişimi

Kazanım 5   : Dili iletişim amacıyla kullanır.

Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Duygu düşünce ve hayallerini söyler.

Kazanım 7  : Sözel yönergeleri yerine getirir.

Göstergeleri: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar. Sözel yönergeleri yerine getirir.

Kazanım 8  : Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Göstergeleri: Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla sergiler.

Motor Gelişim

Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Göstergeleri: Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.

Kazanım 5  : Müzik ve ritm eşliğinde hareket eder.

Göstergeleri: Müzik ve ritm eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.

Özbakım Becerileri

Kazanım 1  : Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.

Göstergeleri: Elini /yüzünü yıkar.

Kazanım 6   : Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır.

Göstergeleri: Beden temizliği ile ilgili malzemeleri kullanır.

Sosyal Duygusal Gelişim

Kazanım 8  : Farklılıklara saygı gösterir.

Göstergeleri: Etkinliklerde farklı özellikteki çocuklarla birlikte yer alır.

Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar.

Göstergeleri: Nezaket kurallarına uyar.

Kazanım 15: Kendine güvenir.

Göstergeleri: Grup önünde kendini ifade eder.

ÖĞRENME SÜRECİ

Öğretmen çocuklara  “müziğin sesini açtığımda hep birlikte müziğe uygun dans edeceğiz. Müzik durduğunda herkes  birbirine karşısındakini sevdiğini söyleyecek “ der. Öğretmen müziği açar ve herkes dans etmeye başlar. Öğretmen çekingen davranan çocukların yanına yaklaşarak onları da coşturur.  Sonra aniden müziği keser. Çocuklar birbirine “Seni seviyorum “ der. Öğretmen sevgisini belli edemeyen, suskun bakışan öğrencilerin yanına giderek “sen ne tatlısın,  sen ne şirinsin” der. Diğer öğrenciler de eş değiştirerek karşılarına çıkan arkadaşlarına “seni çok seviyorum, seni çok seviyorum,  sen benim canımsın, ben de seni çok seviyorum….” Gibi cümleler kullanırlar. Bu sözcükleri söylerken çocuklar, çok mutlu, neşeli bazıları da utangaç bir gülümseme ile birbirlerini kucaklar, sarılırlar, bazıları da el ele ya da kol kola girerler.

Bu etkinlikten sonra masalara geçilir. Öğretmen daha önceden hazırladığı çizimleri çocuklara dağıtır. Çizimlerde bir kız, bir erkek çocuğu vardır. İki ellerinin arsında tuttukları bir kalp vardır. Kalpleri ve çocukları da istedikleri gibi boyamaları istenir. Boyama işlemi bitince bütün çalışma sayfaları birleştirilir ve duvara yapıştırılarak sevgi zinciri oluşturulur.

Çocukların isimleri yazılır.

Duyguların İfadesi Çalışma sayfaları dağıtılır. “Arda’nın oyuncak arabası kırılmış. Bu yüzden çok mutsuz. Yelda’ da Arda’ya yeni bir oyuncak araba almış. Arda’ya sürpriz yapacağı için çok mutlu. Çıkartma sayfasından bularak Arda’nın yanına üzgün (mutsuz), Yelda’nın yanına mutlu yüz ifadelerini yapıştıralım. Biz de nasıl bir hediye alırsak mutlu oluruz? Resmini hayal bulutuna çizelim. Sen bugün kendini nasıl hissediyorsun? Seni ifade eden yüzün şeklini boyayalım.” Yönergesi verilir.

Materyaller: Müzik, çalışma sayfaları, pastel boyalar.

Sözcükler  :

Kavramlar: Duygu (Mutlu- Üzgün)

Aile Katılımı: Duyguların İfadesi çalışma sayfalarından evlere gönderilir. Çoğaltılarak anne-babayla birlikte boyanır ve bütün büyük ailenin de isimleri yazılır ve uygun bir yere yapıştırılır. Evde de sevgi zinciri oluşturulur.

Değerlendirme:

-Birbirinize “Seni Seviyorum” dediğinizde ne hissettiniz?

-Birbirinize sarıldığınız zaman ne hissettiniz?

-Birbirimizi sevmeseydik ne olurdu?

-Birbirimizi sevmek zorunda mıyız?

-Birbirimize nasıl davranmalıyız?

-………………………………………..

-……………………………………….

Uyarlama:

Diğer etkinlikler için Etkinlikler sayfamıza göz atın 🙂