Çocukların İlgisini Çekecek Okul Öncesi Etkinlikleri

0
4452

Çocukların İlgisini Çekecek Okul Öncesi Etkinlikleri

Ritim Aletleri Etkinliği

ritim-aletleri

Çocukların çeşitli ritim aletleri ile ilgilenmelerini sağlayarak onların hem ritim duygularının erken yaşta gelişmesini hem de el göz ve el ayak koordinasyonlarının gelişmesine yardımcı olabilirsiniz. Özellikle küçük yaştaki çocuklar hızlı büyüme gösterdikleri için uzuvlarının erken yaşta koordineli çalışmaya alışması fiziksel yetenekleri benimsemesini kolaylaştırır.

Doğa Sesleri Etkinliği

doga-sesleri

Özellikle okul öncesi çocukların algıları açıktır ve etraflarında olan her şeye tepki gösterirler. Bu dönemde beyin bir sünger gibi gördüğü her şeyi anlamlandırmaya çalışır ve bunu saklar. Küçük yaştaki çocukların öğrendiği bir şeyi unutmaması için bunu yan bilgilerle desteklemesi gerekir. Doğa sesleri dinleterek onların öğrendikleri şeyleri diğer bilgilerle ilişkilendirip akılda daha kolay tutmasını sağlayabilirsiniz.

Zeka Geliştirme Etkinlikleri

zeka-gelistirme

Okul öncesi dönemdeki çocukların etrafında yer alan her şeye ilgisi çok yüksektir. Onların bu ilgilerini kompleks işlemlere yönlendirerek zekasal gelişimine yardımcı olabilirsiniz. Ardışık rakamlarla işlem yaptırarak, kendi sesi ve görüntüsünü kaydedip ona izleterek ve anlatmak istediklerinin resmini çizdirerek yönlendirebilirsiniz. Bu şekilde dış dünyayı kavramaları onlar için hem kolay bir hal alır hem de akılda kalıcı olur.

Boyut Eşleştirme Etkinlikleri

boyut-eslestirme

Çocuklara vereceğiniz çeşitli görsel materyallerde yer alan resimleri ya da ögeleri çocukların eşleştirmesini isteyebilirsiniz. Görsellerde yer alan şekilleri büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe doğru eşleştirmesini sağlayarak boyut algısını geliştirmesine yardımcı olabilirsiniz.

Zaman Kavramı Etkinlikleri

zaman-kavrami

Küçük çocukların zaman algısını oluşturmaları onlar için biraz yorucu ve zorlayıcı olabilir. Ancak uygulayacağınız çeşitli etkinliklerle onlar ilk başta saatleri sonra ise gece ve gündüz kavramlarını öğretebilirsiniz. Çocuklarda gece ve gündüz farkındalığı oluşması ile beraber ilerleyen zamanlarda bunların davranışlarına da etkili olduğu gözlemlenmektedir.

Örüntü Olay Etkinlikleri

oruntu-okul-oncesi

Çocukların gelişimi sırasında çevresindeki diğer varlıkların gelişimini de anlaması onun için son derece önemlidir. Bu sayede sonucun nelere bağlı olduğunu öğrenebilir. Ona tavuğun nasıl yumurtadan civcive dönüşüp büyüdüğünü ya da kelebeğin nasıl tırtıl olup koza örerek kelebek olduğunu anlatarak olaylar arasında ilişki kurabilmesini sağlayabilirsiniz. Örüntü olay etkinlikleri çocukların özellikle sebep sonuç ve neden sonuç ilişkisi kurmasını güçlendirir.

Çizgi Çalışma Etkinlikleri

cizgi-calismasi-okul-oncesi

Okul öncesi çocukların özellikle beceri ve motor gelişimlerine yardımcı olmak amacıyla onlarla çeşitli alıştırmalar yapabilirsiniz. Noktaları birleştirme, eğik çizgiler çizme ya da desenlere hayvan çizme gibi aktivitelerle motor becerilerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlayabilirsiniz.

Kavram Örnek Etkinlikleri 

kavram-etkinlik-okul-oncesi

Çocukların çevrelerindeki dünyayı anlamlandırabilmeleri için çeşitli şekillerle veya nesnelerle onların öğrenimini kolaylaştırmak için taze bayat kavramı, aynı farklı kavramı, sıcak soğuk kavramı ve  gölge eşleştirme çalışmaları gibi çeşitli çalışmalar yapabilirsiniz. Bu sayede onların çevrelerini daha iyi anlamlandırmalarına yardımcı olabilirsiniz. Okul öncesi dönemdeki çocuklar dünyayı başkalarının da kendilerinin algıladığı gibi algıladığını düşünür. Onun görebildiği şeyi sizin de görebildiğinizi, onun aldığı kokuyu sizin de alabildiğinizi düşünürler. Kavram örnek etkinlikleri onlara bu farkındalığı kazandırmayı amaçlar.

Renk Kavram Etkinlikleri 

okul-oncesi-renk-kavrami

Okul öncesi dönemdeki çocukların renklere olan ilgileri özellikle yüksektir. Bu sayede çevresindeki renkleri ona öğreterek yeni kavramları öğrenmelerini eğlenceli hale getirebilirsiniz. Özellikle canlı renkler kullanarak dikkatlerini sadece bu yönde toplamasını sağlayabilir ve sıkıcı olacak herhangi bir şeyi daha neşeli bir yolla hem çabuk hem de akılda kalıcı bir şekilde kavramalarını sağlayabilirsiniz.

Şekil Kavramı Etkinlikleri

okul-oncesi-sekil-kavrami

Üçgen prizma, küp, silindir, dikdörtgen prizma gibi çeşitli geometrik şekiller sayesinde çocukların dünyanın üç boyutlu olduğunu kavramasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede onların sadece çevresindeki nesnelere olan ilgisini arttırmakla kalmayıp onların şekilleri diğer eşyalarla ilişkilendirerek öğrenmesini hızlandırabilirsiniz.