Okul Öncesi Etkinlik Planı | 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

0
2394
Okul Öncesi Etkinlik Planı | 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
Okul Öncesi Etkinlik Planı | 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

Okul Öncesi Etkinlik Planı | 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

İNSANIM HAKLARIMLA VARIM

Etkinlik Türü: Türkçe, sanat ( Bütünleştirilmiş büyük grup, büyük grup bireysel etkinlik)

Yaş Grubu : 5 + Yaş

KAZANIM VE GÖSTERGELERİ

Bilişsel Gelişim

Kazanım 1 : Nesne/durum/olaya dikkatini verir

Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.

Dil Gelişimi

Kazanım 6 : Sözcük dağarcığını geliştirir.

Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır. Sözcükleri hatırlar ve ve sözcüklerin anlamını söyler.

Kazanım 8 : Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Dinledikleri/izlediklerini resim yoluyla sergiler.

Sosyal ve Duygusal Gelişim

Kazanım 4 : Bir olay veya durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.

Göstergeleri: Başkalarının duygularını söyler. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler. Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.

Kazanım 6 : Kendisinin ve başkalarının haklarını korur.

Göstergeleri: Haklarını söyler. Başkalarının hakları olduğunu söyler. Haksızlığa uğradığında neler yapabileceğini söyler. Başkalarının haklarını korumak için ne yapması gerektiğini söyler.

Motor Gelişim

Kazanım 4 : Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Göstergeleri: Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.

ÖĞRENME SÜRECİ

Öğretmen çocuklara bir gün öncesinden insan hakları günüyle ilgili resimler getirmelerini ister. Öğretmen çocuklara “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” olduğunu söyleyerek resimlerle bir pano hazırlarlar. Pano hazırlanırken resimlerin bize ne anlatmak istediğini öğrencilere söyler, tek tek açıklar.

-Bütün insanlar eşit doğar.

-Her kişinin fikir, vicdan ve din hürriyeti vardır.

-Herkes ırk, cins, dil ve düşünce farkı gözetmeksizin insan hak ve hürriyetlerine sahiptir.

-Hiç kimse kölelik ve kulluk altında yaşamaya zorlanamaz.

-Hiç kimseye insanlık dışı, haysiyet kırıcı cezalar uygulanamaz

-Her insan eğitim hakkından yararlanabilir.

-Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz.

-Herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, iyi şartlarda çalışma ve işsizlikten korunma hakkı vardır.

Bu maddeler sadece birkaçı olup çocukların anlayacağı dilde açıklanır.

Bazı ülkelerde iyi beslenemeyen, küçük yaşta zorla çalıştırılan, evsiz sokaklarda yaşayan çocuklar olduğunu anlatır. Bu çocuklar ve diğer insanlar neler yapılabileceği hakkında çocukların fikirleri alınır ve panoya tek tek yazılır. Ardından çocuklara büyük boy kağıtlar ve pastel boyalar dağıtılır. Öğretmen “ Nasıl bir dünyada yaşamak istersiniz?” sorusuna karşılık resim yapmalarını ister. Çocuklar özgür bırakılır. Resimler bittikten sonra herkes sırayla yaptığı resmi anlatır. İsimler yazılır, sergilenir.

Materyaller : İnsan hakları günüyle ilgili resimler, büyük boy beyaz kağıtlar, pastel boyalar.

Kavramlar :

Sözcükler : Hak, fikir, vicdan, hürriyet, ırk, cins, kölelik, kulluk, haysiyet

Aile katılımı : 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günüyle ilgili olarak resimler göndermeleri istenir. Ailelere “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” yle ilgili bildirge gönderilir

Değerlendirme:

Daha önce insan hakları diye bir şey duydunuz mu?

-Sizin yaşınızdaki çocukların evsiz, aç, çalışmak zorunda olduklarını duyunca neler hissettiniz?

-Herkes nasıl bir dünyada yaşamalı?

-……………………………………..

-…………………………………….

Uyarlama        :

Diğer etkinliklerimizi incelemek için ETKİNLİKLER sayfamıza gözatın